Com és una sessió de Pranic?

Una sessió de Pranic Healing consisteix en «posar al dia» el nostre cos energètic. El treball es realitza sobre el cos energètic, és per aquest motiu que no hi ha contacte físic i qui la rep està còmodament assegut. A l’inici de la sessió s’estableixen els objectius desitjats, després es realitza una exploració energètica de l’aura, chakres i/o òrgans implicats per buscar les causes energètiques de la malaltia o desequilibri. Finalment, s’apliquen les tècniques de neteja i energització.

Les sessions duren aproximadament una hora, i la quantitat i freqüència necessàries depenen de molts factors com el nivell de deteriorament energètic, l’edat del pacient i el tipus de dolència. És per això que el nombre de sessions pot variar entre una única sessió, una a la setmana o fins a tres vegades per setmana durant el temps que calgui en funció del problema o la gravetat de la situació energètica.

Tècnica de Neteja

Les àrees debilitades o malalties del cos creen una alteració en el cos energètic i viceversa. Les pors, les fòbies, els problemes de caràcter, igual que el passat, també estan presents en el nostre mapa energètic.

Aplicant la tècnica de neteja adequada, es poden retirar els bloquejos del camp físic, emocional i mental.

Tècnica d’energització

L’energització és el pas de posar o restablir l’energia en aquella zona que prèviament s’ha treballat. La taxa de recuperació del cos físic augmenta al tenir major força vital o prana. Per un aspecte emocional o mental es projecta energia segons sigui necessari. En algunes ocasions i depenent de cada cas es pot donar més energia a la part que sosté el coratge, la tolerància, la determinació, la paciència, etc.

També, si és apropiat, es poden aplicar tècniques per gestionar el passat, integrant i arrelant els aprenentatges obtinguts.  L’actitud de receptivitat de la persona és decisiva per a l’èxit del tractament.

Vols rebre una teràpia?

Si tens alguna necessitat en concret o simplement tens curiositat per experimentar el Pranic Healing,

posa’t en contacte amb nosaltes per saber com pots reservar una sessió