Els experiments científics poden

ser repetits per altres científics i

revaluats per comprovar la seva exactitud.

Basat en el diccionari de la RAE, la paraula ciència en general, significa “Conjunt de coneixements obtinguts mitjançant l’observació i el raonament, sistemàticament estructurats i dels quals es dedueixen principis i lleis generals amb capacitat predictiva i comprovables experimentalment”. Ve de la paraula llatina “scientia” i el seu lexema és “scire”, que significa conèixer.

D’aquesta manera, ciència es refereix a qualsevol assaig que és el resultat d’un estudi sistemàtic de l’observació i de l’experimentació. De fet, per ser científic s’entén que té principis, mètodes i fórmules, que donen lloc a conclusions similars.

Un mètode científic es caracteritza per l’observació d’un fenomen. Es pregunta què està passant o per què o com succeeix i després es fa una declaració, anomenada hipòtesi, que pot ser provada per l’experimentació.

Per exemple, la seva observació podria ser: cada vegada que passa força temps, més de 8  hores treballant sense pausa a l’ordinador, al final té mal de cap. No obstant, si vostè fa algunes pauses enmig del treball només per descansar i exercitar els seus ulls i les espatlles, està bé.

En aquest cas, la seva hipòtesi és: treballar sense parar amb l’ordinador durant moltes hores produeix mal de cap. Tanmateix, planificant hores de descans i exercici físic, es manté el cos sa i es prevé el mal de cap.

Quan ja tingui la seva hipòtesi, cal definir les definir les variables i els controls per als seus experiments, tot seguit d’un estudi de la matèria i dels experiments duts a terme amb anterioritat. A continuació, cal fer un esbós del seu experiment, enregistrar les dades, analitzar-les i finalment s’arriba a la conclusió.

Els experiments científics poden ser repetits per altres científics i reavaluats per comprovar la seva exactitud.

Ara, parlem sobre Pranic Healing i

   Per què es considera una ciència …

El Pranic Healing va ser desenvolupat pel Mestre Choa Kok Sui i es va basar en la seva observació de que l’energia vital afecta constantment la salut i el benestar del nostre cos. Les persones amb menys energia vital i l’aura contaminada tendeixen a ser dèbils i malaltes, mentre que les persones amb més energia i l’aura més brillant tendeixen a ser més saludables.

Les seves observacions clarividents i estudis en pacients, també van mostrar que les persones amb certs patrons energètics tendeixen a tenir dolències similars. Per exemple, es va observar que tots els pacients amb hipertensió tenien el txakra Meng Mein sobreactivat i també el chakra del plexe solar congestionat i sobreactivat.

El seu ampli coneixement i estudi sobre les diverses modalitats de curació, les tecnologies i les ciències espirituals tradicionals,  tot incloent Ioga, Chi Kung xinès, Teosofia i fenòmens psíquics, el van ajudar a entendre aquesta matèria de forma profunda i a dissenyar experiments per validar les seves conclusions.

Els experiments es van dur a terme en pacients reals amb diversos problemes de salut i malalties. Els resultats de les tècniques curatives van ser investigats a través d’observacions clarividents i entrevistes.

El Mestre Choa Kok Sui va passat més de 20 anys d’investigació per conceptualitzar el Pranic Healing com una ciència amb principis, tècniques i mesures amb l’objectiu de que qui segueix els procediments, aconsegueix els resultats esperats.

Finalment, al 1987, el Pranic Healing es va presentar al públic a través de la publicació d’un llibre que porta per nom “L’antiga ciència i l’art de la sanació prànica.” Posteriorment el nom fou canviat a “Miracles a través del Pranic Healing”.

El Pranic Healing fou cada vegada més i més popular en diversos països, més gent va començar a aplicar-lo en els pacients i es van registrar els seus testimonis. Master Choa Kok Sui encoratjava aquest tipus d’experiments i observacions per validar encara més l’eficàcia del seu sistema. Alguns dels testimonis es van incloure en l’últim capítol de “Miracles a través del Pranic Healing” per a que el públic els pogués veure.

La seva senzillesa, sofisticació, el no sectarisme i l’acostament intel·lectual en la descripció de les dolences i l’aportació de solucions per escanejar i millorar-les, ha fet del Pranic Healing un mètode popular, fins i tot entre els metges.

Els cursos de Pranic Healing ben aviat es van dur a terme en universitats, hospitals, esglésies i institucions. L’Hospital de Califòrnia de Neurocirurgia va ser un dels primers hospitals on es van realitzar cursos Pranic Healing per complementar els tractaments mèdics.

Departaments de Pranic Healing van ser presentats més endavant en una sèrie d’hospitals. Entre ells estan els hospitals Apollo Speciality Hospitals a Chennai, Bangalore i Delhi, el Sir Charles Gairdner Hospital de Nedlands, Austràlia Occidental i el Cancer Center of Ventura, Centre de Càncer del Comtat de Ventura, Oxnard, Califòrnia per ajudar als pacients a recuperar-se més ràpid.

El Mestre Choa Kok Sui va presentar el Pranic Healing com una teràpia complementària al tractament mèdic, no substitutiva, ja que s’ocupa dels centres del cos energètic i de l’energia en comptes dels òrgans físics. Basat en el principi de correspondència, ell va observar que allò que afecta a l’energia del cos, afecta al cos físic i viceversa, i aquesta és una de les raons per les que funciona.

A més a més dels estudis de casos i observacions clarividents, ara s’estan duent a terme investigacions acadèmiques arreu del món i algunes ja han estat publicades.

Un dels estudis sobre Pranic Healing es va dur a terme a l’Hospital de Chennai, Índia. Experiments estàndard de laboratori es van dur a terme sobre bactèries i ratolins per validar l’eficàcia del Pranic Healing en el tractament de ferides, reducció de l’estrès i la cirurgia. L’objectiu era observar la velocitat de recuperació dels pacients a qui s’aplicava Pranic Healing en comparació amb la taxa normal. Els resultats van mostrar una recuperació més ràpida dels pacients que havien rebut el tractament complementari.

Un altre experiment va ser sobre el Superbrain Ioga per Kim Siar de Norristown Middle School Pennsylvania el 2005, que va mostrar una milloria del 21,4% en els resultats d’exàmens del grup d’estudi en comparació amb el 2,7% del grup de control. També hi va haver un augment dramàtic en la participació de l’estudiant dins i fora de l’aula. Llegir article

El Dr. Joie P. Jones, professor de Ciències Radiològiques de la Universitat de Califòrnia, Irvine, va dur a terme una investigació anomenada: “Avaluació quantitativa de Pranic Healing utilitzant radiació de cèl·lules en cultiu”. Aquests estudis van mostrar una supervivència del 48,8% de les cèl·lules amb radiació gamma que es va poder augmentar fins el 92,3% mitjançant l’aplicació de Pranic Healing abans i després la radiació.“Relació entre la Meditació en Cors Bessons i les neurohormones i neuropèptids”, va ser el títol d’un altre estudi dut a terme per Glenn José Mendoza, M. D., M.P.H. i Master Pranic Healer, i Suriya Ghorpadkar, a Nova Jersey. En aquest estudi van demostrar que existeix una relació positiva entre la meditació en Cors Bessons i els nivells sèrics de melatonina (fins a un 300% d’augment), però sense impacte significatiu sobre les beta-endorfines en plasma.

Dr. i Master Pranic Healer, Glenn José Mendoza va dur a terme una altra investigació titulada “Pranic Healing i l’impacte en la neurogènesi “, juntament amb el Dr. Eugenio. Aquest va mostrar un 25% d’augment de cèl·lules acabades de néixer a l’hipocamp en aplicar Pranic Healing.

Andrea Tarabek R.N. i Jim Sorden, Pranic Healer Senior Certificat, van dur a terme una investigació el desembre del 2003 titulada “Investigació de l’efecte de les tècniques del Pranic Healing en el procés de part i processos materns”, en el que es van aplicar tècniques de Pranic Healing per  preparar sales de part des de febrer fins a desembre del 2003. Les dades de 256 naixements de febrer a desembre en comparació amb els 722 naixements del 2000, 2001 i 2002 van mostrar efectes positius en el procés de donar a llum i els processos materns. D’un 19% dels casos amb el perineu intacte el 2002 es va augmentar fins el 33%, mentre que el 34% dels casos sense dolor va augmentar fins al 45%. Del 22% dels casos amb complicacions al 2002 es va reduir al 17% des de febrer a desembre del 2003. Llegir article

El 2004, a Austràlia Occidental, en el Centre de Càncer i Cures Pal·liatives de l’Edith Cowan University, es va dur a terme una investigació juntament amb Aurora Popescu com a assistent d’investigació en pacients amb càncer. Un estudi de 17 mesos en els pacients que rebien tractaments complementaris, incloent-hi el Pranic Healing, a través del Centre de Recolzament del Càncer SCGH Browne va informar de millores tant en la qualitat de vida com en les puntuacions dels símptomes. Aquestes millores van ser marcades entre les pre i post puntuacions de cada sessió de tractament, i també hi va haver una millora en el transcurs de las sessions de tractament 1 a 6. Llegir article

“Efecte del Pranic Healing en problemes de conducta i rendiment escolar dels infants” va ser el títol d’una altra investigació del Dr. J. Vrunda Pimpalkhute, Cap del Departament d’holística de rehabilitació cardíaca al M.S.R. Medical Teaching Hospital, Karnataka, Índia. En ell, 22 nenes d’un centre d’acollida de menors van ser tractades durant 3 mesos per tal de millorar el comportament i el rendiment escolar i es van observar millores significatives en les puntuacions de comportament, baralles, mullar el llit i puntuacions a exàmens.

S’han fet investigacions similars i també estan en procés per validar l’eficàcia del Pranic Healing per fer front a diversos problemes de salut.

De fet, la curació a l’antiguitat era més considerada com a art que com a ciència. I una “tecnologia de guarició” amb principis ben establerts, tècniques i protocols sovint és difícil de trobar entre els antics mètodes de curació. El Pranic Healing és una ciència en aquest sentit ja que presenta fórmules pas a pas i procediments que si són aplicats per persones amb aquest coneixement pot produir els resultats desitjats.

Actualment, el Pranic Healing es practica a més de 100 països i el llibre “Miracles a través del Pranic Healing s’ha traduït a més d’11 idiomes.

“El Pranic Healing és la ciència i l’art de guarir” s’ha convertit en una frase popular que els metges utilitzen per descriure el Pranic Healing.

Animeu-vos a realitzar més investigacions científiques i acadèmiques realitzades pels estudiosos per validar les tècniques i aplicacions del Pranic Healing per tractar diversos problemes de salut.

Font