Vols aprendre Pranic?

Els nostres cursos són tallers intensius que duren un cap de setmana complet. Les ensenyances de Pranic Healing estan dividides en diferents nivells i es poden anar realitzant al ritme que cadascú esculli. És decisió individual el com i el quan es van integrant al dia a dia.

A quin ritme és recomanable anar fent els diferents nivells?

El Pranic Healing és un camí d’aprenentatge, cadascú el fa a la seva manera segons vulgui o vagi decidint. És bo, però, deixar passar un temps entre curs i curs per poder integrar i donar temps per practicar i desenvolupar el tacte energètic. Després del curs Bàsic, Master Choa recomanava deixar un mínim de tres setmanes per practicar i donar temps a les mans perquè s’entrenessin a sentir l’energia. Fet que ajuda a posar les bases per desenvolupar un bon sentit del tacte energètic.

Per a l’Escola de Pranic és molt important mantenir la puresa de les ensenyances i impartir els cursos de Pranic Healing tal com van ser explicats per Master Choa Kok Sui.

Després de cada curs es programen classes pràctiques perquè els alumnes puguin assistir-hi i repassar els conceptes apresos. En aquestes classes també poden assistir els alumnes que tinguin el nivell del curs.

El primer és el curs Bàsic i el bloc de cursos d’iniciació. Una vegada es van realitzant aquests, ja es pot anar accedint als avançats i superiors. Mira els requisists de cada un.

Sents curiositat per aquesta disciplina? Aquí te l’expliquem una mica més

Com és el Curs Bàsic?

Aprèn les tècniques i descobreix aquesta realitat energètica

Accedir

Meditació per a tots els públics

Vine a practicar
Cors Bessons en grup

Accedir

Sessió de teràpia individual

Experimenta els resultats del Pranic Healing en el teu cos

Accedir